Uroda – efekt aureoli i kariera.

Uroda potrafi uprzykrzyć lub ułatwić życie. Można dostrzec tę zależność patrząc na przeszłość i spoglądając na ówczesne wymogi społeczne. Z psychologicznego punktu widzenia osobom atrakcyjniejszym jest znacznie łatwiej w życiu niż tym brzydszym. Uroda otwiera wiele drzwi, ale jej posiadanie nie zawsze oznacza szczęście. Kilka słów na temat piękna i brzydoty w karierze zawodowej przeczytasz poniżej. Czy zewnętrzny wygląd rzeczywiście ma znaczenie w pracy?

Piękno za biurkiem

Na początek rozważmy, dlaczego osobom uchodzącym za piękne jest potencjalnie łatwiej w życiu. Wśród terminów psychologicznych napotkamy tzw. efekt aureol. Oznacza on, że kiedy spotykamy kobietę lub mężczyznę, który jest wyjątkowo urodzimy automatycznie zakładamy, iż jest sympatyczny, mądry i zdolny. To pierwsze wrażenie nie zawsze jest prawidłowe, ale odgrywa bardzo ważną role.

Ponieważ wpływa na naszą postawę wobec nowo zawieranej znajomości. Dopiero z biegiem czasu tajemy się bardziej obiektywni w swojej ocenie, bowiem poznajemy rzeczywistą osobowość atrakcyjnego człowieka. Sama świadomość bycia atrakcyjny również pomaga w osiąganiu życiowych sukcesów. Ponieważ gwarantuje pewność siebie, która jest bezcenną wartością w dążeniu do kariery zawodowej. Dobrze, gdy cechy te są łączone z posiadanymi kompetencjami, chęcią nauki, umiejętnością współpracy, ambicją i inteligencją. Wtedy można uznać, iż sukces mamy w kieszeni. Znacznie gorzej, gdy poza urodziwą twarzą i atrakcyjnym ciałem nie mamy nic więcej do zaoferowania. Efekt aureoli nie trwa wiecznie i może szybko prysnąć po dokonaniu pierwszych błędów podczas powierzonych zadań. Podczas pierwszego spotkania działa na nasza korzyść potem wszystko zależy od charakteru. Podejmując tematykę urody za biurkiem, warto zwrócić uwagę na sposób traktowania ładnych kobiet jako pracownic.

Często spotykają się one z niepożądanym zachowaniami ze strony szefów i współpracowników. Przełożeni potrafią uciekać się do seksizmu i nieprzyzwoitych propozycji, a także powierzania niezbyt ambitnych zadań lub stanowisk ze względu na ładną twarz pracownika. Od lat kobiety podejmują walkę z tym zjawiskiem, dzięki czemu coraz częściej ważniejsze stają się kwalifikacje i wiedza. W przypadku osób pozbawionych nadzwyczajnej urody warto zaznaczyć dwie kwestie. Po pierwsze, muszą one od dziecka pracować nad poczuciem własnej wartości, które mądrzy rodzice nawet u urodziwych maluchów starają się budować na wierze we własne możliwości i zdolności, a nie w oparciu o wizerunek. Po drugie, nie wolno się im załamywać i zaniedbywać. Sukces zawodowy może odnieść każdy pracowity człowiek. To właśnie ta cecha jest jego podstawą i głównym warunkiem. Uroda, co prawda może pomóc w karierze, ale jej nie utrzyma kiedy bazujemy tylko na wizerunku. Dlatego należy zapamiętać, iż dbanie o siebie jest jak najbardziej wskazane zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie, czyli umysłowo i duchowo.