Sytuacja kobiet muzułmańskich w Europie

Liczba muzułmanów, którzy poślubiają kobiety chrześcijańskie jest w Europie prawie dziesięciokrotnie wyższa niż liczba muzułmanek, które wychodzą za mąż za chrześcijan. Zasadnicze znaczenie ma fakt, czy małżeństwo żyje w kraju pozostającym w kręgu kultury Zachodu, czy też w kraju muzułmańskim. Jeśli para żyje w Europie, szanse na rozwój partnerskich stosunków są zdecydowanie większe. Jednak kiedy Europejka wyjeżdża ze swoim mężem do jego rodzinnego kraju, najczęściej jej los jest niezbyt optymistyczny.

Co ciekawe, bardzo wiele kobiet świadomie wybiera taki los. Godzą się na to, aby zasłaniać twarz, a także aby podporządkowywać się mężowi i wychowywać dzieci w jego wierze. Socjologowie i dziennikarze konstatują, iż jest to często spowodowane tym, że coraz większa liczba ludzi ma dość liberalnego, pozbawionego wartości zachodniego świata. Kobiety więc świadomie wybierają taką drogę, bo chcą żyć w społeczeństwie gdzie są jasne, klarowne i ważne dla nich zasady.

Okazuje się, że wcale nie są takie nieszczęśliwe, jakby mogło nam się wydawać.