Proces zdobywania wykształcenia coraz bardziej się wydłuża

Ten problem dotyczy zwłaszcza państw rozwiniętych oraz rozwijających się – młodzi ludzie coraz później wkraczają na rynek pracy. Przyczyn takiej sytuacji można dopatrzeć się co najmniej kilku, jednak główną z nich jest niewątpliwie to, że na przestrzeni ostatnich lat sam proces edukacji i zdobywania wykształcenia znacznie się wydłużył. Wykształcenie się w określonym zawodzie lub zdobycie wyższego wykształcenia już nie wystarcza obecnym pracodawcom.

Od swoich kandydatów na pracowników wymagają dodatkowych kursów, studiów podyplomowych, certyfikatów. Często nawet jeszcze przez kilka lat po ukończeniu studiów absolwent jest uczniem wielu specjalistycznych szkół, a wszystko po to aby zdobyć należyte kwalifikacje do wykonywania uprawionego zawodu. Taki stan rzeczy wpływa na to, że młodzi ludzie coraz dłużej pozostają na utrzymaniu rodziców – często z nimi mieszkają i odkładają w czasie założenie własnych rodzin.

Nie mają bowiem na to wystarczająco dobrej sytuacji materialnej.