Paniom należy się szacunek

Każda kobieta zasługuje na to, aby ją doceniać i szanować – nie ma co do tego wątpliwości. Jednak ten szacunek nie powinien płynąć wyłącznie z faktu, że reprezentują one taką, a nie inną płeć, ale z tego, że wszyscy ludzie bez wyjątku zasługują na dobre traktowanie.

satelitarnygps.mapy-navi.com.pl Wytrzymała i pięknie haftowana kapa liturgiczna, niezbędna do nabożeństw poza Mszą Świętą

Godność kobieca nie jest pod tym względem ważniejsza niż godność mężczyzn, a praktyka życiowa pokazuje, że również oni są często traktowani w sposób dalece niewłaściwy. Równocześnie jednak kulturowe uwarunkowania w jakich funkcjonujemy wyglądają tak, że kobietom pod pewnymi względami więcej się wybacza i traktuje się z większą wyrozumiałością.

Zachowanie, nawet niezbyt kulturalne, wobec mężczyzny jest zupełnie inaczej odbierane, jeśli jego adresatem jest kobieta. I w tym feministki potrafią dopatrywać się dowodu na to, że kobietom usiłuje się narzucić rolę słabszych, że trzeba je otaczać specjalną troską, bo same sobie nie poradzą.

Alternatywą nie jest jednak zrównanie płci, ale stworzenie odgórnych przywilejów, które mają kobietom coś zrekompensować.