Nierówności w społeczeństwie

Każde społeczeństwo, bez względu na swój charakter, zmaga się z pewnymi nierównościami. Mogą być one większe lub mniejsze, ale występować będą zawsze. Warto tutaj zaznaczyć, że niektóre nierówności wcale nie powinny być traktowane jako problem, gdyż są one potrzebne. Jednak większość z występujących nierówności powinna zostać zwalczona. Najgorsze dla społeczeństw są nierówności na tle płciowym, rasowym, religijnym oraz kulturowym.

www.rrd.org.pl porowatość włosów Szaty liturgiczne ornaty w kolorach liturgicznych ręcznie haftowane

Coraz więcej mówi się także o nierównościach w miejscu pracy, kiedy to mamy do czynienia z sytuacją, gdy pracownicy wykonujący te same obowiązki dostają za nie różne wynagrodzenia. Tak jest np. w przypadku gdy porównany zarobki kobiet i mężczyzn, gdzie ci drudzy zarabiają nawet o kilkadziesiąt procent więcej. Najwięcej nierówności występuje w bogatych regionach świata, gdzie łatwo da się zauważyć różnice pomiędzy tymi najbogatszymi a skrajnie biednymi. Duże nierówności występują także w stosunkowo biednych Indiach – tam przepaści pomiędzy kastami są przerażające.