Nadzór kuratorski

Młodzi ludzie często przechodzą okres buntu, kiedy to starają się łamać wszelkie zasady, by zwrócić na siebie uwagę bądź pokazać wszystkim własną niezależność. Czasem zdarzają się nawet takie sytuacje, w których rodzice nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemami dziecka.

Wówczas nastolatek zostaje otoczony opieką kuratora. Kuratora przydziela się osobie nieletniej, gdy ukończyła już trzynaście lat, ale nie przekroczyła siedemnastego roku życia i dokonała czynu karalnego lub wydaje się silnie zdemoralizowana.

Dzieje się tak na mocy decyzji sądu opiekuńczego, w momencie zawieszenia umieszczenia młodego człowieka w zakładzie poprawczym lub kiedy zostanie on z niego warunkowo zwolniony. Kurator współpracuje z wieloma instytucjami, niosącymi pomoc małoletnim osobom, które wykazują nieprawidłowe skłonności do czynów przestępczych lub zagrażających innym.

W wyniku obserwacji może wnioskować o skierowanie nastolatka do ośrodka wychowawczego lub świetlicy środowiskowej, w której mógłby podpatrywać odpowiednie wzorce zachowań. Jeśli odnotuje się poprawę w zachowaniu młodego człowieka, nadzór kuratora może zostać cofnięty.