Młodzieżowy ośrodek wychowawczy

W całej Polsce funkcjonuje około dziewięćdziesięciu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Ich pracownicy każdego dnia podejmują się pracy z trudną młodzieżą, która często nie ma do kogo zwrócić się o pomoc ze swoimi problemami.

W takich placówkach nastolatki zostają umieszczane na polecenie Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze powstały po to, by wspierać niedostosowane społecznie dzieci oraz młodzież.

www.drawno-cystersi.pl Zobacz dlaczego mierzenie obwodu tali jest takie ważne

Do zadań placówek należy organizacja nauki dla podopiecznych, organizacja metod pracy, wychowanie oraz oczywiście resocjalizacja.

Pracownicy placówek wychowawczych starają się eliminować przyczyny, a przede wszystkim przejawy niedostosowania społecznego u swoich podopiecznych.

We współczesnych ośrodkach resocjalizacji panują warunki, bardzo zbliżone do warunków, które spotyka się w domach rodzinnych.

Ponadto, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przygotowują znajdujące się w nich osoby do życia, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i uczą postępowania zgodnego z prawem.