Młodzieżowy ośrodek wychowawczy

W całej Polsce funkcjonuje około dziewięćdziesięciu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Ich pracownicy każdego dnia podejmują się pracy z trudną młodzieżą, która często nie ma do kogo zwrócić się o pomoc ze swoimi problemami.

W takich placówkach nastolatki zostają umieszczane na polecenie Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze powstały po to, by wspierać niedostosowane społecznie dzieci oraz młodzież.

Zobacz dlaczego mierzenie obwodu tali jest takie ważne

Do zadań placówek należy organizacja nauki dla podopiecznych, organizacja metod pracy, wychowanie oraz oczywiście resocjalizacja.

Pracownicy placówek wychowawczych starają się eliminować przyczyny, a przede wszystkim przejawy niedostosowania społecznego u swoich podopiecznych.

We współczesnych ośrodkach resocjalizacji panują warunki, bardzo zbliżone do warunków, które spotyka się w domach rodzinnych.

Ponadto, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze przygotowują znajdujące się w nich osoby do życia, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i uczą postępowania zgodnego z prawem.