Miasta coraz bardziej się zaludniają

Już od kilkunastu lat można zaobserwować tendencję to migracji ludności do miast i większych aglomeracji miejskich. Ludzie masowo zaczęli opuszczać wsie – dotyczy to większości państw europejskich, w tym także i Polski.

Dla wielu miasto to nowe perspektywy i możliwości – ludzie widzą w nim szansę na znalezienie lepszej pracy, możliwość samorealizacji, życie na wyższym poziomie czy chociażby poznanie nowych ludzi. Tym samym miasta powiększają się, ich zaludnienie wzrasta z roku na rok – niestety nie bez negatywnych skutków.

Pustoszeją wsie, a przecież tam też jest praca, do której coraz częściej zaczyna brakować rąk. W zamian za to ludność wiejska osiedla się w miastach, które często i tak walczą w problemem bezrobocia.

Chociaż faktycznie jest tak, że w większym mieście łatwiej jest o znalezienie pracy, to jednak nie dla każdego – liczą się bowiem kwalifikacje i wykształcenie – bez nich o pracę przy tak dużej konkurencji i licznie innych kandydatów jest naprawdę trudno.