Literatura feministyczna

Feminizm to nie tylko ideologia, która ma silne zabarwienie polityczne. To również pewna refleksja dotycząca kultury, a nawet konkretne prądy twórczości kulturalnej, które są ściśle związane z myśleniem o świecie w feministycznych kategoriach.

Można bowiem wyróżnić w literaturze dość prężną niszę feministyczną, która cieszy się niemałą popularnością wśród czytelników – a częściej czytelniczek. Konkretne autorki, głównie z krajów anglosaskich, choć nie tylko, są zaliczane do grona twórczyń, których dorobek służy utrwalaniu koncepcji feministycznych w dziełach kultury.

Literatura jest pod tym względem o tyle nośna, bo papier przyjmie wszystko i każdą dowolną ideologię można ująć w jego ramy. W przypadku powieści fabularnych lub opowiadań można wskazać konkretne cechy wyróżniające literaturę feministyczną na tle innych prądów.

Podkreślenie wizerunku kobiety silnej i wyzwolonej, która skutecznie pokonuje kajdany męskiej dominacji i realizuje się w życiu zawodowym oraz społecznym – to przykładowe elementy, które pojawiają się w tego rodzaju książkach.