Jak poradzić sobie z trudną młodzieżą?

Wielu rodziców z czasem przestaje sobie radzić ze swoimi dziećmi, które okazując bunt, dopuszczają się wyjątkowo nieodpowiednich zachowań. Przede wszystkim powinni jednak starać się zrozumieć, co kieruje młodym człowiekiem i przypomnieć sobie, jak kiedyś było z nimi.

Kłótnie w niczym nie pomogą, dlatego lepiej zawsze wysłuchać drugiej strony, zamiast od razu rzucać oskarżenia i robić wyrzuty. Jeśli nastolatek poczuje, że jest traktowany przez dorosłych poważnie, a nie zbywany czy od razu besztany bez jakiejkolwiek możliwości wyrażenia własnego zdania, na pewno podejdzie do sprawy nieco inaczej.

Warto, by rodzice zwracali uwagę na wszelkie aluzje i różnego rodzaju niedomówień, gdyż młody człowiek nie o wszystkim potrafi i chce mówić wprost. Czasem za brakiem apetytu czy chwilową apatią kryje się poważny problem, z którym nastolatek nie jest w stanie sobie poradzić.

Owszem, w domu powinna panować dyscyplina, jednak nie może się ona opierać na samych karach. Krzyk i groźby też niewiele pomogą, a jedynie zaognią sytuację.

Należy natomiast pamiętać, by chwalić dziecko oraz nagradzać, jeśli tylko na to zasłuży, bo to wzmocni jego więź z opiekunem, a co więcej odciągnie od niepożądanych zachowań.