Czym tak naprawdę jest islamizacja i gdzie się pojawia?

Pod pojęciem islamizacji rozumiemy zmiany rodzimych wierzeń etnicznych, osiadłego w określonym rejonie ludu, przez islam i kulturę arabską. Islamizacja towarzyszyła arabskiej ekspansji i podbojom Arabów. Proces ten dawniej obejmował Bliski Wschód, Kaukaz, Bałkany oraz północną, centralną i wschodnią Afrykę.

Obecnie pojęcie islamizacji jest stosowane przez część prawicowych polityków i działaczy na oznaczenie napływu wyznających islam imigrantów do Europy. Dla jednych napływ ludności arabskiej to pozytywne zjawisko, które wpływa na różnorodność kulturową, dla innych jest to wręcz plaga naszych czasów. Mieszkańcy Niemic, Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim Francji bardzo narzekają na imigrantów, którzy mieszkają u nich.

alba-plus.com.pl/pl/pro/alby_kaplanskie.html Sklep internetowy ornaty.pl producenta szat liturgicznych Haftina Atelier

Ma to związek przede wszystkim z tym, iż coraz większe społeczności muzułmańskie, w których współczynnik urodzeń jest znacznie wyższy niż u rdzennych Europejczyków, nie chcą się integrować i przestrzegać praw obowiązujących w krajach, do których przyjechali.