Czym jest savoir-vivre?

Na pewno każdy chociaż raz w życiu słyszał kiedyś termin „savoir-vivre”. Pochodzi on z języka francuskiego, dokładniej od czasownika „savoir”, czyli „wiedzieć” oraz „vivre”, czyli żyć. Tłumaczy się go więc jako „znajomość życia”, a stosowany jest do określania dobrych manier czy zasad zachowania, obowiązujących w jakimś konkretnym miejscu. Etykieta, która wiąże się z savoir-vivre, dotyczy kilku różnych dziedzin życia. Przede wszystkim mówi się o właściwym zachowaniu przy stole (podawanie potraw, przygotowywanie nakryć, w tym chociażby rozmieszczanie sztućców oraz sposób, w jaki spożywa się posiłek).

Układa się także zasady, związane z wyglądem – tu chodzi głównie o odpowiednie dobieranie ubioru do sytuacji i miejsca, a również o higienę osobistą każdego człowieka. Szczególną odmianą savoir-vivre’u jest etykieta form towarzyskich. Mówi się tutaj głównie o wzorcach zachowań w gronie rodziny i przyjaciół czy na wszelkiego rodzaju przyjęciach. Odpowiednie normy postępowań obowiązują także w pracy, a szczególnie restrykcyjnie przestrzega się je w dużych firmach, posiadających biura. Pilnowanie pewnych zasad jest bowiem gwarancją udanego biznesu.