Coraz bardziej pogłębiają się różnice materialne

Już od wielu lat zaobserwować można, że podział ludzi na tych biednych oraz zamożnych jest coraz bardziej widoczny – bogaci mają coraz więcej, biedni zaś coraz to mniej. Z roku na rok ta dysproporcja pomiędzy nimi staje się coraz bardziej znacząca. Szacuje się, że obecnie 20% ludności całego świata posiada 80% wszystkich pieniędzy i zasobów materialnych.

Natomiast na 80% najbiedniejszej ludności przypada pozostałe 20% zasobów. Przewiduje się też, że w ciągu najbliższych lat dane te będą się zmieniać, niestety na niekorzyść tych biedniejszych grup. Wyraźne podziały na biednych i bogatych są przede wszystkim widoczne w Azji – zwłaszcza w Indiach.

www.archivorthodoxy.org www.wymogiochrony.com.pl markowe zabawki - hurtownia trefl - puzzle i karty

Tam przepaści pomiędzy kastami są naprawdę ogromne. W krajach zachodnich chociaż takie różnice także występują, to często są one zatarte, jednak ich całkowite zniknięcie jest po prostu niemożliwe. Duże różnice majątkowe często są przyczyną sporów i konfliktów wewnętrznych, zwłaszcza w obszarze jednego państwa lub też regionu.